Przejdź do głównej treści

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-38-85

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne dane

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich: 

33 443  * (w tym obcokrajowców 3 620  )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:   29 439 (3 476)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    24 449 (2 696)
Collegium Medicum:   4 990  (780)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:   14 723 (1 561)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6 801 (864)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    7 915 (1 051)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:  4 004 (144)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    3 608 (130)
Collegium Medicum:    396 (14)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1 116 (54)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie   1 177 (17)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    1 711 (73)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich), w tym 44 osoby z programów studiów wspólnych, studiujące w roku akademickim 2023/2024 na uczelni partnerskiej za granicą
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

Szczegółowe dane na temat:

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studenci studiów doktoranckich (III stopnia) i doktorantów szkół doktorskich

studenci studiów podyplomowych

szczegółowe raporty dostępne po zalogowaniu w domenie UJ

 

 

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich: 

33 794  * (w tym obcokrajowców 3 488  )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:   29 416 (3 342)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    24 515 (2 592)
Collegium Medicum:   4 901  (750)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:   14 507  (1 427)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6 783 (848)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    8 126 (1 067)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:  4 378 (146)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    3 953 (134)
Collegium Medicum:    425 (12)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1 269 (51)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie   1 235 (12)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    1 874 (83)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

 

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studenci studiów doktoranckich (III stopnia) i doktorantów szkół doktorskich

studenci studiów podyplomowych

szczegółowe raporty dostępne po zalogowaniu w domenie UJ

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich: 

34 432  * (w tym obcokrajowców 3 002  )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:   29 527 (2 856 )
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    24 701 (2 178)
Collegium Medicum:   4 826  (678)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:   14 305  (1 049)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6 796 (777)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    8 426 (1 030)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:  4 905 (146)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    4 416 (136)
Collegium Medicum:    489 (10)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1 432 (32)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie   1 375 (12)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    2 098 (102)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studenci studiów doktoranckich (III stopnia) i doktorantów szkół doktorskich

studenci studiów podyplomowych

szczegółowe raporty dostępne po zalogowaniu w domenie UJ

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich: 

35 517  * (w tym obcokrajowców 2 958  )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:   30 469 (2 837 )
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    25 751 (2 175)
Collegium Medicum:   4 718  (662)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:   14 687  (1 061)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6 838 (757)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    8 944 (1 019)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:  5 048 (148)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    4 482 (145)
Collegium Medicum:    566 (3)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1 535 (28)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie   1 443 (9)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    2 070 (111)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studenci studiów doktoranckich (III stopnia) i doktorantów szkół doktorskich

studenci studiów podyplomowych

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich:    

35112* (w tym obcokrajowców 2713 )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:  30088 (2575)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    25494 (1895)
Collegium Medicum:    4594 (680)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:    14325 (917)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6817 (750)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    8946 (908)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:   5024 (138)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    4340 (136)
Collegium Medicum:    684 (2)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1443 (19)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie    1667(3)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    1914 (1162)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

Szczegółowe dane na temat:

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studentów studiów doktoranckich (III stopnia) i doktorantów szkół doktorskich

słuchacze studiów podyplomowych

Łączna liczba studentów studiów I II stopnia oraz jednolitych magisterskich:    

36630* (w tym obcokrajowców 2663 )**
    
w tym:    
    
Studenci studiów stacjonarnych ogółem:  31376 (2540)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    26713 (1868)
Collegium Medicum:    4663 (672)
    
w tym:    
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:    15223 (953)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:    6804 (743)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:    9349 (844)
     
    
Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:   5254 (123)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:    4487 (120)
Collegium Medicum:    767 (3)
     
w tym:    
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:    1417 (25)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie    2143 (6)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:    1694 (92)


* studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich)
** w nawiasach: w tym studenci cudzoziemcy

Szczegółowe dane na temat:

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studentów studiów doktoranckich (III stopnia)

słuchaczy studiów podyplomowych

Łączna liczba studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich:    

38860* (w tym obcokrajowców 2459 )**

w tym:    
 

Studenci studiów stacjonarnych ogółem:     33102 (2360)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:     28400 (1690)
Collegium Medicum:     4702 (670)

w tym:
Studia stacjonarne pierwszego stopnia:     16272 (869)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:     6935 (767)
Studia stacjonarne drugiego stopnia:     9895 (724)

 

Studenci studiów niestacjonarnych ogółem:     5758 (99)
Uniwersytet Jagielloński bez Collegium Medicum:     4892 (96)
Collegium Medicum:     866 (3)

w tym:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:     1505 (29)
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie     2485 (5)
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:     1768 (65)

Szczegółowe dane na temat:

studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (podział na Wydziały)

studentów studiów doktoranckich (III stopnia)

słuchaczy studiów podyplomowych