Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POL-on - Zintegrowany System Informacji

o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

POL-on jest to Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
 
Zadaniem POL-onu jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie polskich uczelni wyższych oraz jednostek naukowych.
 
System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach ZSI POL-on tworzą m.in. wykazy: instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, kierunków studiów, uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku, uruchomionych studiów na kierunku, studentów i doktorantów, studiów doktoranckich, pomocy materialnej, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania planu rzeczowo - finansowego, sprawozdań z działalności uczelni, sprawozdań finansowych, planów rzeczowo-finansowych, ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień dr, dr hab. lub tytuł profesora, baza streszczeń/autoreferatów i recenzji, uprawnień jednostek do nadawania stopni naukowych. 
 
System Informacji o Nauce w ramach ZSI POL-on obejmuje także dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, jej efektach, centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.
 

Logowanie w systemie POL-on za pomocą konta centralnego MCL - Migrację do konta centralnego można przeprowadzić samodzielnie w dowolnym dla użytkownika terminie.

Skrócony opis rozwiązania

Poniżej znajduje się prosta instrukcja zmiany sposobu logowania do systemu POL-on.

Uniwersytecki Koordynator ds. systemu POL-on

Halina Bojkowska
tel. 12 663 38 85
tel. kom. 506 006 731
 
Pliki do pobrania
docx
Instrukcja MCL