Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-38-85

O nas

Do zakresu działania Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania należy wspomaganie władz Uczelni w procesie planowania rozwoju Uniwersytetu, podejmowaniu decyzji związanych   z   zarządzaniem   Uczelnią,   a   także   realizowanie   zadań   związanych z raportowaniem   danych   i   informacji   instytucjonalnej   do   organów   nadzorujących i ewaluacyjnych.


Do zadań Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania należy w szczególności:

 1. kontrola przepływu i obiegu informacji;
 2. opracowanie,    wdrożenie,    realizacja    i    doskonalenie    polityki    informacyjnej Uniwersytetu;
 3. gromadzenie    i    analiza    danych    instytucjonalnych,    opracowywanie    raportów i udostępnianie informacji instytucjonalnej:
 • dla organów nadzorujących Uczelnię,
 • dla  władz  Uniwersytetu  w  celu  wsparcia  w  procesie  podejmowania  decyzji związanych z zarządzaniem Uczelnią,
 • dla władz Uniwersytetu oraz jego jednostek organizacyjnych w celu wewnętrznej oceny działalności i osiągnięć Uczelni i jej jednostek podstawowych (samoocena), której wyniki stanowią podstawę doskonalenia działalności i podnoszenia wskaźników osiągnięć oraz porównywania się z innymi uczelniami i ich jednostkami,
 • dla celów akredytacji,
 • dla celów uczestnictwa w rankingach,
 • dla celów promocji działalności i osiągnięć Uniwersytetu,
 • dla celów dokumentowania działalności Uniwersytetu;
 1. współpraca z    uczelniami    polskimi    i    zagranicznymi    oraz    organizacjami międzynarodowymi w zakresie prowadzenia badań instytucjonalnych.
   

Prezentacja na temat działalności Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Halina Bojkowska

Kierownik Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania

Kierownik Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania

 

Uczelniany koordynator ds. systemu POL-on

tel.: 12 663-38-85

kom.: 506-006-731

email: halina.bojkowska@uj.edu.pl

 

 • Koordynacja działań związanych z wprowadzaniem, aktualizacją i weryfikacją poprawności danych wprowadzonych do systemu POL-on,
 • Analiza i zbieranie danych,przygotowywanie statystyk dla systemu POL-on, weryfikacja kompletności informacji w systemie POL-on,
 • Monitorowanie zmian dokonywanych w systemie POL-on przez Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 • Współpraca z przedstawicielami MNiSW odpowiedzialnymi za zakres danych importowanych do systemu POL-on.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Leszek Śliwa

Główny Specjalista

Główny Specjalista

 

tel.: 12 663-39-79

kom.: 506-006-507

email.: leszek.sliwa@uj.edu.pl

 • Koordynacja zbieranie danych na potrzeby rankingów
 • Analiza informacji instytucjonalnej, opracowanie raportów na zlecenie Władz Uniwersytetu i innych jednostek organizacyjnych UJ
 • Prowadzenie dokumentacji i spraw wynikających z zadań Komisji ds. Nauki KRASP
 • Obsługa techniczna posiedzeń Senatu UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Monika Kaczmarska - Skoczylas

Starszy specjalista

Starszy specjalista

 

tel.: 12 663-38-94

email.: monika.j.kaczmarska@uj.edu.pl

 • Zbieranie i analiza danych z wydziałów dotyczące oceny naukowej pracowników oraz łączenie ich z danymi z ocen studenckich;
 • Opracowywanie różnego rodzaju danych oraz sporządzanie raportów na zlecenie władz uczelni;
 • Przygotowywanie wniosków na komisje senackie o awansach oraz zatrudnianych;
 • Współpraca z Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia w zakresie pozyskiwanych i przetwarzania danych;
 • Współpraca z Zespołem USOS oraz Działem Sprawa Osobowych w zakresie  wykrytych błędów we wprowadzanych danych w systemie USOS i SAP.
 • Wspieranie prac DSO w ministerialnej ocenie nauczycieli akademickich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Katarzyna Leśkiewicz

Specjalista

Specjalista

tel.: 12 663-38-84

email.: katarzyna.leskiewicz@uj.edu.pl

 • Analiza i zbieranie danych,przygotowywanie statystyk dla systemu POL-on, weryfikacja kompletności informacji w systemie POL-on
 • Analiza danych i przygotowywanie statystyk dla potrzeb rankingów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne,
 • Przygotowanie narzędzi gromadzenia danych na Uniwersytecie Jagiellońskim do potrzeb raportowania zewnętrznego i wewnętrznego,
 • Opracowanie raportów na zlecenie Władz Uniwersytetu i innych jednostek organizacyjnych UJ,
 • Obsługa informatyczna procesów pozykiwania i gromadzenia danych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Agnieszka Feliks-Długosz

specjalista

specjalista

tel.: 12 663-38-83

email.: agnieszka.feliks@uj.edu.pl

 • Koordynacja działań związanych z weryfikacją i kontrolą poprawności wprowadzonych danych studentów III stopnia w systemie USOS
 • Koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem i wprowadzaniem wyjazdów i przyjazdów pracowników naukowych (wymiana krótkoterminowa) w systemie USOS_BWZ, weryfikacja i kontrola poprawności wprowadzonych danych, wsparcie administracyjno-informacyjne,
 • Opracowywanie danych statystycznych, tworzenie zestawień i raportów dotyczących mobilności pracowników naukowych,

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Anna Gajoch

starszy specjalista

starszy specjalista

tel.: 12 663-38-21

email.: anna.gajoch@uj.edu.pl

 • Koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem i wprowadzaniem wyjazdów i przyjazdów studentów obcokrajowców (wymiana krótkoterminowa) w systemie USOS_BWZ, weryfikacja i kontrola poprawności wprowadzonych danych, wsparcie administracyjno-informacyjne
 • Opracowywanie danych statystycznych, tworzenie zestawień i raportów dotyczących studentów obcokrajowców długo i krótkoterminowych ,
 • Przygotowanie narzędzi gromadzenia danych na Uniwersytecie Jagiellońskim do potrzeb raportowania zewnętrznego i wewnętrznego,